Szkoła Liderów Miast

O programie

Szkoła Liderów Miast to program rozwojowy dla liderów i liderek miejskich z wybranego miasta. Opiera się na uznaniu, że przywództwo w mieście leży w wielu rękach. Stanowi odpowiedź na wyzwania, z którymi mierzą się miasta obecnie i z jakimi będą się mierzyć w przyszłości. Prowadzi do wzmocnienia środowiska lokalnych liderów, sieciowania sektorów, budowania relacji z władzą lokalną obecną i przyszłą. Służy mobilizacji liderów do brania odpowiedzialności za swoje miasto w oparciu o diagnozę, trendy i wiedzę. Organizowany jest przy współpracy z samorządem lokalnym.

Program powstał jako odpowiedź na potrzebę wzmacniania społeczności w celu zapobiegania zagrożeniom utraty funkcji społeczno-gospodarczych przez polskie miasta, które zostały opisane w raporcie Polskiej Akademii Nauk. Każda edycja jest dostosowana do potrzeb danej wspólnoty miejskiej i uczestników na podstawie dostępnej wiedzy.

Od 2017 roku odbyło się 5 edycji w 12 miastach:

MIELEC

EŁK

LEGIONOWO

ŁÓDŹ

ZGIERZ

PABIANICE

DOBRE MIASTO

BRANIEWO

LIDZBARK WARMIŃSKI

ORNETA

ŁOMŻA

POZNAŃ

Co obejmuje program kształcenia?

  • zaawansowany kurs przywództwa,
  • analiza liderskiego potencjału na podstawie Extended DISC,
  • seminaria eksperckie z zakresu rozwoju miast i trendów,
  • warsztaty z pracy w konflikcie, komunikacji i wystąpień publicznych,
  • wiedza dostosowana do potrzeb uczestników i danego miasta,
  • networking aktywnych liderów i liderek miasta z trzech sektorów,
  • międzysektorowe inicjatywy i przedsięwzięcia uczestników.

Dlaczego jeszcze warto się zgłosić?

Istnieje jeszcze osiem ważnych powodów, dla których warto zgłosić się do naszego programu!

Dla kogo jest ten program?

Program adresujemy do aktywnych liderów miejskich i liderów wpływu reprezentujących różne sektory, różne wizje i interesy: przedstawicieli samorządu, osób kierujących instytucjami publicznymi, liderów ruchów miejskich i nieformalnych grup, lokalnych przedsiębiorców zaangażowanych w rozwój miasta, liderów organizacji pozarządowych i przedstawicieli mediów lokalnych.